HILTI RE 500 V4
Sika chống thấm là gì?
Sửa nhà trọn gói
Chống thấm ETA Việt Nam

Băng cản nướcXem thêm

Băng cản nước

BĂNG CẢN NƯỚC PVC V200

Băng cản nước

BĂNG CẢN NƯỚC PVC V250 

99.000 

Băng cản nước

BĂNG CẢN NƯỚC PVC O250

105.000 

Băng cản nước

BĂNG CẢN NƯỚC SIKA V20

Băng cản nước

BĂNG CẢN NƯỚC O200

Keo cấy thépXem thêm

Keo cấy thép

HILTI RE 100

Keo cấy thép

HILTI RE 500 V4

Keo cấy thép

HILTI RE 500 V3

Keo cấy thép

HILTI HY 200

Keo cấy thép

RAMSET G5

Keo cấy thép

RAMSET G5 PRO

Màng chống thấmXem thêm

Màng chống thấm

MÀNG CHỐNG THẤM COPERNIT 

Màng chống thấm

Màng chống thấm Hyperbits

60.500 

Màng chống thấm

Màng chống thấm Morter Plas

1.320.000 

Màng chống thấm

Màng chống thấm Hanbon

9.900 

Chống cháy lanXem thêm

Chống cháy lan

KEO HILTI CP 606

Chống cháy lan

Vữa Hilti CP 636

Chống cháy lan

HILTI FS ONE MAX

Chống cháy lan

Soudafoam FR

Chống cháy lan

Sikaflex 400 Fire

Chống cháy lan

Sikacrete 630 Fire

Phụ gia bê tôngXem thêm

Phụ gia bê tông

SIKAMENT NN

Phụ gia bê tông

SIKA SEPAROL

Phụ gia bê tông

SIKAMENT R4

Phụ gia bê tông

INTRAPLAST Z HV

Phụ gia bê tông

Explanfluid

Phụ gia bê tông

SIKACRETE PP1

Sửa chữa bê tôngXem thêm

Sửa chữa bê tông

SIKA MONOTOP R

Sửa chữa bê tông

SIKA MONOTOP 610

Sửa chữa bê tông

NEOMAX MORTAR C50

Sửa chữa bê tông

MONO MORTAR R

Sửa chữa bê tông

Sika Monotop 615 HB

1.125.000 

Sửa chữa bê tông

SIKA REFIT 2000

Vữa rót các loạiXem thêm

Vữa rót định vị

SIKAGROUT 214-11

Vữa rót định vị

SIKAGROUT 214-11 HS

Vữa rót định vị

 FOSMIX GROUT 610

Vữa rót định vị

NEOMAX GROUT C50P

Vữa rót định vị

SIKADUR 42 MP

Vữa rót định vị

MASTERFLOW 810

keo dán gạchXem thêm

Keo dán gạch

SIKA TILEBOND GP

Keo dán gạch

VITEC RM 05

Vữa rót định vị

SIKACERAM 200 HP

Sửa chữa bê tông

MAXCRETE 651

Sản phẩm cho sàn

MAXCRETE 622

Vữa rót định vị

MAXCRETE 650

Vật liệu chèn kheXem thêm

Vật liệu chèn khe

Bitumastic

Vật liệu chèn khe

MATIT CHÈN KHE VICTA BS

Vật liệu chèn khe

MATIT CHÈN KHE VINMASTIC

Vật liệu chèn khe

Cao su xốp chèn khe

99.000 

Vật liệu chèn khe

SIKAFLEX CONSTRUCTION AP

son nipponXem thêm

Sơn Nippon

Sơn Nippon EA9

2.915.000 

Sơn Nippon

Sơn Nippon PU

Sơn Nippon

Sơn Nippon EA4

Sản phẩm khácXem thêm

Sản phẩm khác

CHẤT TẨY GỈ B05 

Sản phẩm khác

Sikadur 732

Chống thấm

Xi măng chống thấm

275.000 
660.000 

Sản phẩm khác

VITEC CN262

Sản phẩm khác

VITEC TG