Băng cản nước

Băng cản nước Vinkems

99.000 

Chống thấm

Simon Coat 5S

650.000 

Chống thấm

Simon Latex R 5540

60.500 

Chống thấm

Simon Pro B60

660.000 

Phụ gia bê tông

Vinkems Concure S

19.000 

Phụ gia bê tông

Vinkems Conrex 306

Phụ gia bê tông

Vinkems Conrex 306NT

Phụ gia bê tông

Vinkems Conrex HS

25.000 

Phụ gia bê tông

Vinkems Conrex RCA

Phụ gia bê tông

Vinkems Conrex RMC

Phụ gia bê tông

Vinkems Conrex RT

17.000 

Phụ gia bê tông

Vinkems Conrex SCC

Phụ gia bê tông

Vinkems Crete NP

22.000 

Sản phẩm Vinkems

Vinkems CSN

495.000 

Sản phẩm Vinkems

Vinkems Flo Top

5.500 

Sản phẩm Vinkems

Vinkems Floor SLC

27.000 

Phụ gia bê tông

Vinkems FUME D

Sản phẩm Vinkems

Vinkems Gap 600PU

140.000 

Sản phẩm Vinkems

Vinkems GEP 750

58.000 

Sản phẩm Vinkems

Vinkems Grout 4HF 2HF

8.800 

Sản phẩm Vinkems

Vinkems Grout EHS

14.200 

Sản phẩm Vinkems

Vinkems Hyper flow Grout

7.800 

Chống thấm

Vinkems Liquid Membrane

660.000 

Phụ gia bê tông

Vinkems Morad M

Phụ gia bê tông

Vinkems Poly 168

Phụ gia bê tông

Vinkems poly 168F

Phụ gia bê tông

Vinkems Poly 179

55.000 

Phụ gia bê tông

Vinkems Poly 308

Phụ gia bê tông

Vinkems poly 82CS

Phụ gia bê tông

Vinkems poly 82SR

Chống thấm

Vinkems PU Membrane S

153.000 

Chống thấm

Vinkems PU Membrane W

135.000 

Phụ gia bê tông

Vinkems SHOTCREX SL2

Chống thấm

Vinkems Simon Pene Seal

550.000 
0945.88.33.44
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon